ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2017.09.10.
Az alábbi általános szerződési feltételek (ÁSZF) megállapodást képeznek Szikora Márk Tamás egyéni vállalkozó (a továbbiakban ’Postuse’, ’mi’, ’szolgáltató’) és Ön, mint felhasználó (továbbiakban ’cég’ ’Postuser’ ’ügyfél’) között, illetve minden körülmények között alkalmazásra kerülnek az online (www.postuse.com webhelyen) vagy mobil felületen elérhető alkalmazásunkban és emailben, telefonon.

1. A szolgáltatásról általában

1.1. Az ÁSZF-ben szereplő fogalmak

Felhasználó: Azok a cégek és természetes személyek, akik a Postuse alkalmazásba regisztráltak, ezáltal használják azt. Továbbiakban a felhasználó más néven lehet: „Postuser” „cég” „ügyfél” „ön”.
Postuse: A www.postuse.com webhelyen található alkalmazás. Továbbiakban a Postuse más néven lehet „mi” „szolgáltató” „alkalmazás”.
Postuser: Az a felhasználó, aki a közösségi oldalakon szerzett népszerűségét kihasználva hirdetési felkérést kap és teljesít.
Cég: Az a felhasználó, aki hirdetési megbízás céljából Postuser-t keres és kér fel.
Felhasználói fiók: Az általános jogú felhasználói fiók lehetővé teszi, hogy egy személy a Postuse alkalmazás funkcióinak a többségét használhassa. A felhasználói fiók létrehozása ingyenes, e-mail cím, név, születési dátum illetve felhasználói fiók-jelszó megadásával pár perc alatt létrehozható és használható.
Felhasználói tartalom: Az alkalmazásba feltöltött és felhasználókkal megosztott tartalom együttes neve.
Használati díj: Az első 7 nap ingyenes korlátlan használat után, a további korlátlan használatért fizetendő havidíj.
Ekrtv.: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
Vételár: Az az összeg, amelyet a Cég fizet a Postuser-nek egy-egy feladat sikeres teljesítéséért. Ez az összeg tartalmazza a Paypal tranzakciós illetékét, ezért ennek mértékével csökkentett pénzösszeget kap meg a Postuser.

1.2. Regisztráció az oldalra

Minden felhasználónak regisztrálnia kell magát a www.postuse.com honlapon. A regisztrációhoz elegendő a regisztrációs űrlap kitöltése és az ÁSZF, valamint adatvédelmi szabályozás elfogadása: az új felhasználó nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azt magára nézve kötelezőnek elfogadta (Ptk. 6:78. § rendelkezéseinek megfelelően). Az alkalmazásba való regisztrálással Ön beleegyezik abba, hogy a valóságnak megfelelő adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon és az alkalmazáson belül, ahol arra szükség van. A megadott adatok kezeléséről az ’ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT’ rendelkezik.
Ha Ön nem töltötte be a 18. életévét, akkor Ön nem jogosult az alkalmazás használatára. A Postuse nem vállal felelősséget a valótlanul megadott adatok után. Ha bárkinek tudomására jut, hogy 18 éven aluli személy használja a Postuse-t, mihamarabb vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén. A Postuse fenntartja a jogot a személyi azonosító okmány másolatának bekérésére, annak érdekében, hogy a felhasználó bizonyítsa 18. életévének betöltését. Az a felhasználó, aki ennek a kérésnek 15 munkanapon belül nem tesz eleget, automatikusan kitiltásra kerül.

1.3. Felhasználói jelszó és biztonság

Az ön felelőssége, hogy megőrizze jelszava és felhasználói fiókja titkosságát és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, ami az ön felhasználói fiókja alatt végbe megy. Ön beleegyezik, hogy (a) azonnal értesít minket, amennyiben jogosulatlan jelszófelhasználás gyanúja merül fel, és (b) biztosítja, hogy kijelentkezik az alkalmazásból minden egyes alkalommal mihelyst befejezi annak használatát. A Postuse nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek ezen bekezdés be nem tartásából keletkeztek.

1.4. Az oldal használatának általános szabályai

Ön belegyezik abba, hogy általános szabályokat és korlátozásokat alkalmazhatunk a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan, amely tartalmazza a limit nélküli maximum időtartamot, amely alatt a statisztikák, adatok vagy más tartalmak megőrzésre kerülnek a Szolgáltatónál. Egyetért azzal, hogy mi nem vállalunk felelősséget a feltöltött és kezelt adatok elvesztéséért, törléséért vagy egyéb hibákért, amelyek az adattároló szervereinket érhetik. Ön elfogadja, hogy a hosszú ideje inaktív felhasználókat felfüggeszthetjük. Ön beleegyezik, hogy jelen általános szerződési feltételek bármikor módosulhatnak és a Postuse nem köteles erről írásban vagy egyéb módon tájékoztatni a felhasználóit.

1.5. Szolgáltatásaink módosítása

A Postuse fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, akár előzetes értesítés nélkül, ideiglenesen vagy véglegesen, módosítsa vagy visszavonja a szolgáltatását, vagy annak bizonyos rész-szolgáltatásait. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen módosítások a szolgáltatással kapcsolatban módosíthatják az adatokat és kimutatásokat, amelyeket Ön a felhasználói fiókján keresztül láthat. Ön elfogadja azt, hogy a Postuse nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármilyen harmadik félnek a módosításokért, átalakításokért vagy visszavonásért a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felmondási feltételek

Ön egyetért azzal, hogy a Postuse saját belátása szerint felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön felhasználói fiókját (vagy annak bármely részét), megvonhatja Öntől az alkalmazás használatát és eltávolíthatja, törölheti az üzeneteit illetve bármely tartalmat, amit Ön feltöltött az alkalmazásba, bármilyen okból, beleértve jelen szerződési feltételek bárminemű megsértését. Bármilyen feltételezett csalás, sértő vagy illegális tevékenység, amely az alkalmazás használatának felfüggesztéséhez vezet, jogi következményeket vonhat maga után.
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor, értesítés nélkül is akár, visszavonhatjuk vagy megszüntethetjük az alkalmazásunk szolgáltatását. Ön egyetért azzal, hogy bárminemű megszüntetése vagy visszavonása a szolgáltatásainknak, az általános szerződési feltételek szerint, megvalósítható értesítés nélkül, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fent említett esetben az Ön adatai és egyéb feltöltött tartalmai azonnal törlésre kerülnek, fiókja felfüggesztésre kerül, illetve megszűnik a hozzáférése ezekhez a tartalmakhoz és a felhasználói fiókjához. Továbbá, Ön elfogadja, hogy nem tartozunk felelősséggel Önnek vagy bármely harmadik félnek a felhasználói fiókja megszűnéséért.

2.2. Szerzői és egyéb jogok, védjegyek

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a www.postuse.com weblapon a szolgáltató által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is) szerzői jogi védelem - és bizonyos esetekben - iparjogvédelem alatt áll.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok jogosultja a szolgáltató. A www.postuse.com weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül - polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használható fel és nem hasznosítható a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A Felhasználó által az alkalmazásban feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős. A nevünk és a logóink védjegyek, amelyek Szikora Márk Tamás egyéni vállalkozó tulajdona. Minden haszon, piaci előny, ami a védjegyeink felhasználásával generálódott minket illet, Szikora Márk Tamás egyéni vállalkozó tulajdona.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Postuse szolgáltatásai tartalmaznak szerzői jogi, szabadalmi, védjeggyel rendelkező, üzleti titok vagy egyéb tulajdonosi jogok és törvények által védett tartalmakat. Ön elfogadja, hogy az engedélyünk nélkül nem módosíthatja, nem másolhatja, nem adhatja bérbe, nem adhatja el, nem adhatja kölcsön, nem értékesítheti, és nem használhatja fel egyéb tevékenységhez a tartalmakat vagy azok részeit, kivéve a saját felhasználói fiókjába feltöltött tartalmakat. A szolgáltatás használata során tilos bármilyen adathalász tevékenység, adatbányász robot telepítése vagy használata. Ha felfüggesztettük az Ön jogát az alkalmazás használatához (beleértve az IP cím blokkolását), akkor Ön elfogadja, hogy tilos bármilyen olyan tevékenység, amivel megkerülné a fiókja blokkolását. Az alkalmazás engedélyezettől eltérő használata szigorúan tilos.
A szolgáltatásunk alapjául szolgáló szoftver és technológia a mi tulajdonunk. Ön vállalja, hogy nem másolja, nem módosítja, nem használja fel, nem fejti vissza, nem próbálja más módon kinyerni a forráskódot, nem árusítja, nem ruházza át és semmilyen más módon nem adja át az alkalmazást és a hozzátartozó szoftvert és megoldásokat. Minden itt meg nem fogalmazott jog számunkra fenntartva.

2.3. Felhasználói tartalom

A Postuse rendszerében elvégzendő feladatok egy online felületre való tartalomfeltöltésből és mellékelt leírásból állnak. A felkérő cégnek fel kell hívnia a Postuser figyelmét, hogy a feltöltött felhasználói tartalmaknál fel kell tüntetni a szponzorizáció tényét valamilyen módon, igazodva a Gazdasági Versenyhivatal hatályos szabályozásához. A Postuser köteles ezt teljesíteni a hatályos szabályokat betartva. A Postuse semmilyen felelősséget nem vállal a szponzorált tartalmak jelzésének elmulasztásáért, illetve az erre irányuló figyelemfelhívás elmulasztásáért sem.
Ön felelős a feltöltött és felhasználókkal megosztott tartalmakért az alkalmazásban (együttesen: ’felhasználói tartalom’). Ön nem tölthet fel olyan tartalmat, amelyet nem Ön hozott létre vagy nem Ön birtokolja a jogokat, kivéve, ha Ön erre írásos engedélyt kapott. A felhasználói tartalom feltöltésével Ön engedélyt ad Nekünk és a céges felhasználóinknak, hogy másoljuk, közzétegyük, feltöltsük, bemutassuk, értékesítsük, módosítsuk, és egyéb módon felhasználjuk az Ön felhasználói tartalmát a Postuse-zal kapcsolatban, promóciókban, hirdetésekben vagy a marketing eszközök bármelyikében, amelyeket ma ismerünk, illetve amelyek a későbbiekben jelennek meg a piacon.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármilyen kérdését, észrevételét, javaslatát, ötleteit, visszajelzéseit és egyéb információit, amelyeket a szolgáltatásainkkal kapcsolatban közzétesz vagy beküld számunkra nem bizalmas információként kezeljük és jogosultak vagyunk a korlátlan használatára és terjesztésére bármilyen (kereskedelmi vagy egyéb) célra, a hozzájárulása nélkül vagy kártérítési kötelezettség nélkül.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Postuse megőriz tartalmakat és nyilvánosságra is hozza azokat, amennyiben erre törvény kötelezi, vagy ha úgy véljük, hogy ez feltétlenül szükséges, mert: (a) eleget tesz jogi eljárásnak, hatályos törvénynek vagy hatósági felszólításnak; (b) jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesítése céljából; vagy (c) a jogok és tulajdon, illetve a saját magunk és felhasználóink személyes védelme érdekében. Ön tudomásul veszi, hogy a technikai feldolgozása és továbbítása a szolgáltatásoknak, beleértve a felhasználói tartalmakat, adatforgalommal járnak, melynek költségei lehetnek, illetve a továbbítás sebessége függhet az Ön internetszolgáltatójától és eszköze technikai paramétereitől. Ezen kívül kizárólagos jogunk van tartalmat eltávolítani az alkalmazásunkból, ha az ellent mond bármilyen tekintetben jelen Általános Szerződési Feltételeknek, vagy bármely más módon nem megfelelő.

2.4. A www.postuse.com rendszer használatának díja

A www.postuse.com alkalmazásba történő regisztráció ingyenes, illetve a rendszer használata is ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbi esetekben és szereplők között keletkezik:
 • Cég részéről:
  • Cég és Postuser között, abban az esetben, ha (a) a Postuser elfogadta a Cég által kezdeményezett felkérést és megfelelően teljesítette azt, ha (b) a Postuser belépett egy gyorsküldetésbe és megfelelően teljesítette azt.
  • Cég és a Postuse között, abban az esetben, ha a Cég havidíjas előfizetést vesz igénybe a Postuse-on belül (használati díj).
 • Postuser részéről:
  • Postuser és a Paypal között, abban az esetben, ha (a) küldetésben kapott feladatot sikeresen teljesített, ha (b) gyorsküldetésben kapott feladatot sikeresen teljesített és pénzkifizetésre kerül sor. A tranzakciós díj automatikusan levonásra kerül.
A tranzakciók lebonyolítása Paypal online fizetési portálon zajlik. Egy adott felkérés sikeres teljesítését a Cégnek tanúsítani kell a Postuser által feltöltött linken található tartalom megtekintése után. A vételár csak az adásvétel fentiek szerinti teljesítésének igazolását követően kerül jóváírásra az Postuser Paypal számláján. A vételárból a Paypal fizetési portál a pénzmozgás utáni jutalékot* automatikusan levonja, így a Postuser a jutalékkal csökkentett vételárat kapja meg a Paypal számláján. A pénzforgalom kizárólag elektronikusan történik a szereplők között. Ennek következtében a pénzmozgási folyamatok dokumentáltak és utólag visszakereshetők.
A Cégnek lehetősége van a teljesítésekért termékkel fizetni a Postusernek. Termék lehet saját maga által forgalmazott termék, szolgáltatás vagy kedvezményre jogosító kupon. A Postuse semmilyen felelősséget nem vállal a Cég által adott termékre, szolgáltatásra vagy kedvezményre vonatkozóan. A Postuser ezen termékek minőségével kapcsolatos reklamációval a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.
Amennyiben a Postuser számlaképes, úgy ezt az adatlapján fel kell tűntetnie és az őt felkérő Cégnek számláznia kell a vételárat.
* A jutalék mértékét a www.paypal.com weboldalon tüntetni fel a Paypal.

Használati díj: Az első 7 nap ingyenes korlátlan használat után, a további korlátlan használatért fizetendő havidíj: 3.790Ft.
A www.postuse.com rendszerbe történő regisztráció ingyenes. A Postuse-t minden újonnan regisztrált céges felhasználó korlátlanul használhatja 7 napig ingyenesen. Amint letelt a 7 nap, a felhasználói fiók korlátozásra kerül az használati díj megfizetéséig. A használati díj megfizetésével a felhasználó 30 napig használhatja a Postuse alkalmazást teljes funkcionalitással. A díjtáblázat és az elérhető funkciók listája megtalálható a https://postuse.com/company/register#payments webhelyen.
A www.postuse.com oldalon történő előfizetéssel a felhasználó elfogadja, hogy előfizetése visszamondásáig a mindenkori használati díj automatikusan levonásra kerül minden hónapban a felhasználó Paypal fiókján keresztül.
A használati díj számlázására havonta kerül sor. A szolgáltatásról elektronikus számla kerül kiállításra, ami a megadott e-mail címre kerül elküldésre. Az érintett a számlázás alapjául szolgáló elszámolással kapcsolatos reklamációt 8 napon belül jelentheti be. Ezt követően számlareklamációra nincs lehetőség.

2.5. Harmadik félre vonatkozó szabályok

Semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek egyetlen tartalomért sem, melyet harmadik fél vagy a felhasználóink töltenek fel az alkalmazásba, beleértve az esteleges hibás vagy szabályellenes tartalmakat, vagy bármely veszteséget vagy kárt, amely a feltöltött tartalmak használatából ered. Ön tudomásul veszi, hogy nem tudunk minden tartalmat előszűrni és jogunk van (de nem kötelességünk) bármikor, saját belátásunk szerint tartalmat eltávolítani, visszavonni, melyek az alkalmazásba feltöltésre kerültek. Az előbbieken felül jogunk van eltávolítani olyan tartalmat, amely sérti jelen Általános felhasználási feltételeket vagy megítélésünk szerint bármilyen más okból kifogásolható. Ön egyetért azzal, hogy Ön felelős a feltöltött tartalmakkal kapcsolatos következményekért, illetve a tartalmak valóságnak való megfeleléséért és a pontatlanságokért.

3. Felelősség

3.1. A szolgáltató, mint közvetítő felelőssége

A szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a www.postuse.com folyamatosan elérhető online felületként minden felhasználó számára rendelkezésre álljon, azonban nem vállalja annak leállásmentes működtetését vagy állandó elérhetőségét. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a honlap bármilyen okból vagy bármennyi időre elérhetetlenné válik. Ilyen esetben az üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a honlap újra elérhető legyen.
A szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott web alapú alkalmazásban tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá web alapú alkalmazásban elérhető szolgáltatások hibájával kapcsolatban. Ezért a szolgáltató nem felel az általa működtetett alkalmazásban meghirdetett szolgáltatások minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen szolgáltatások ellenőrzéséért.
A Felhasználó által a Postuse-on közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A szolgáltató által működtetett alkalmazásban jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
Amennyiben az alkalmazásban a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
A szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Postuse használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. Amennyiben a szolgáltató online alkalmazásában, a Postuse-on, a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és az eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

3.2. Postuser felelőssége

Az Postuser által a Postuse-on közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Postuser-t terheli felelősség.
A Felhasználó köteles az alkalmazást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
A Felhasználó az alkalmazás használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy az alkalmazásba általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A szolgáltató az alkalmazás működtetését az Ekrtv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütközhet, jogosult és az Ekrtv-ben meghatározott esetekben köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A szolgáltató kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által az alkalmazásba feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Általános Szerződési Feltételekbe ütköző tevékenységét.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

4. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át , hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek.
A Felhasználóról a szolgáltató által nyilvántartott adatok, a szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.
A szolgáltató a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.
Adatkezelő adatai: ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: NAIH-97752/2016

5. Jogi panaszok

Az cég és a Postuser a Postuse-nak az alkalmazás szolgáltatásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Postuse-al az alábbi elérhetőségen:
email: marketing@postuse.com
A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni , és szükség szerint orvosolni kell. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni.
A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet az ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 1. az ügyfél neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a szolgáltató nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ügyfél aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben szabályozott rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető első fokon regionális illetékességgel a fogyasztóvédelmi felügyelőség előtt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A panaszkezelés során a következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:
 • Ügyfél neve
 • Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • Ügyfél telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
 • panasz leírása, oka
 • Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az írásbeli panaszokat –beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is –továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

5.2. Jogviták

A jelen ÁSZF rendelkezéseire, valamint a szolgáltatóval kapcsolatos minden jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Postuse szereplői, mint felek közötti bármilyen jogvita esetére, hatáskörtől függően kikötik az szolgáltató székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak.
A postuse.com adatvédelmi szabályzata
Jelen dokumentum az ÁSZF 2017. május 15. napjától hatályos verziója.
Minden jog fenntartva!